main menu

עבודת צוות | عمل جماعي

גילי רומן, שירה טבצ'ניק, רעות פרסטר, נטלי אילון, יפעת גלעדי, דני רוזנברג, צאלה גרינברג

התערוכה נשענת על הדואליות שבין עבודת אמנים כמדריכים במחלקת החינוך של המוזיאון להיותם אמנים פעילים בשדה האמנות העכשווית. על אף שכמבקרים ועובדים במוזיאון אנו ממעטים לתת על תופעה שכיחה זו את הדעת, מדובר בעמדה מורכבת, שכוללת לעתים ריבוי השקפות ותחושות כלפי המוסד ויצירות האמנות שמוצגות בו. בעוד שרוב הזמן, ההפרדה בין עולמם כמתווכי אמנות מטעם המוזיאון ובין עולמם כאמנים עצמאיים נותרת ברורה, משימתם של המציגים בפרויקט זה היתה לנסות ולחבוש את שני הכובעים יחד. הם הוזמנו ליצור ולהציג עבודות אמנות חדשות, המתייחסות ושואבות השראה מתפקידם ומעבודתם החינוכית במוזיאון.

אוצרת: אור תשובה

נעילה ושיח גלריה: 21.4.2018 שעה :13:00