main menu

סל שברים | שיח גלריה עם אתי אברג'ל

ב-8/11 יערך בגלריה כברי שיח גלריה עם אתי אברג'ל בהקשר לתערוכתה המשותפת עם אמני הגלריה " סל שברים" במהלך השיח יושק לראשונה קטלוג התערוכה.