main menu
   
לחץ על תמונה להגדלה
עדי בן-חורין, קומקס 1, 2015, הדפס, 50/40 ס"מ, מחיר (כולל מע"מ): 100 ש"חעדי ברנדה, ללא כותרת 1, 2015, צילום ש/ל 40/60 ס"מ, מחיר (כולל מע"מ): 1600 ש"חעדי ברנדה, ללא כותרת 2, 2015, צילום ש/ל 40/60 ס"מ, מחיר (כולל מע"מ): 1600 ש"חעדי יקותיאלי, לצוף מעל, 2007 , טכניקה מעורבת, 20X10 ס"מ, צילום: גלית אילוז, מחיר (כולל מע"מ): 1000 ש"חעידית לבבי גבאי, שמששמי, 2015, שמן על בד, 40/30ס"מ, מחיר (כולל מע"מ): 3000 ש"ח
עידית לבבי גבאי, שמש בחצר האחורית של אטליה שמי , 2015, 30/40ס"מ, שמן על בד, מחיר (כולל מע"מ): 2500 ש"חרבקה פוטצ'ובסקי, הפיל, 2012,טכניקה מעורבת, 50/70 ס"מ, מחיר (כולל מע"מ): 1600 ש"ח רבקה פוטצ'ובסקי, קיפול, 2012, טכניקה מעורבת  עבודה שמתבססת על קיפול של חצי גליון, 50/70 ס"מ, מחיר (כולל מע"מ): 780 ש"חרבקה פוטצ'ובסקי, חלום בגן החיות, 2012, טכניקה מעורבת, 40/50 ס"מ, מחיר (כולל מע"מ): 900 ש"חרועי דרסטין, ללא כותרת 1, 2017, חיתוך לינוליאום, ממוסגר, מחיר (כולל מע"מ): 2500 ש"ח
רועי דרסטין, ללא כותרת 2, 2017, חיתוך לינוליאום, ממוסגר, מחיר (כולל מע"מ): 2500 ש"חרועי דרסטין, ללא כותרת 3, 2016, תצריב קו, ממוסגר, מחיר (כולל מע"מ): 1800 ש"חרועי דרסטין, ללא כותרת 4, 2017, חיתוך עץ, ממוסגר, מחיר (כולל מע"מ): 2500 ש"חרועי דרסטין, ללא כותרת 5, 2012, שמן על נייר, ממוסגר, מחיר (כולל מע"מ): 1800 ש"חרועי דרסטין, ללא כותרת 6, 2012, שמן על נייר, ממוסגר, מחיר (כולל מע"מ): 1800 ש"ח
רועי דרסטין, ללא כותרת 7, 2012, שמן על נייר, ממוסגר, מחיר (כולל מע"מ): 1800 ש"חרועי דרסטין, ללא כותרת 8, 2014, שמן על נייר, 42/14 ס"מ, ללא מסגרת, מחיר (כולל מע"מ): 1100 ש"חרועי דרסטין, ללא כותרת 9, 2015, שמן על נייר, 42/14 ס"מ, ללא מסגרת, מחיר (כולל מע"מ): 1100 ש"חרועי דרסטין, ללא כותרת 10, 2015, שמן על נייר, 41/14 ס"מ, ללא מסגרת, מחיר (כולל מע"מ): 1100 ש"חרועי דרסטין, ללא כותרת 11, 2015, שמן על נייר, 41/14 ס"מ, ללא מסגרת, מחיר (כולל מע"מ): 1100 ש"ח
רועי דרסטין, ללא כותרת 12, 2015, שמן על נייר, 41/14 ס"מ, ללא מסגרת, מחיר (כולל מע"מ): 1100 ש"חרועי דרסטין, ללא כותרת 13, 2015, שמן על נייר, 20/14 ס"מ, ללא מסגרת, מחיר (כולל מע"מ): 550 ש"חרועי דרסטין, ללא כותרת 14, 2015, שמן על נייר, 20/15 ס"מ, ללא מסגרת, מחיר (כולל מע"מ): 550 ש"חרועי דרסטין, ללא כותרת 15, 2015, שמן על נייר, 20/15 ס"מ, ללא מסגרת, מחיר (כולל מע"מ): 550 ש"חרועי דרסטין, ללא כותרת 14, 2015, שמן על נייר, 20/15 ס"מ, ללא מסגרת, מחיר (כולל מע"מ): 550 ש"ח
רועי דרסטין, ללא כותרת 15, 2015, שמן על נייר, 20/15 ס"מ, ללא מסגרת, מחיר (כולל מע"מ): 550 ש"חרות קסטנבאום בן-דב, "לא גמור," חלק מהסדרה "הציירת והחסיד", 2009, שמן על בד, 20/27 ס"מ,  מחיר (כולל מע"מ): 3000 ש"ח (הקנייה מתבצעת במוצאי שבת או ביום חול לפי דרישת האמנית).רקפת גלבוע, חשוף בזמן, 2017, אקריליק על בד, 50/70 ס"מ, מחיר (כולל מע"מ): 1500 ש"חרקפת גלבוע, כח המשיכה, 2017, אקריליק על בד, 100/70 ס"מ, מחיר (כולל מע"מ): 1800 ש"חרקפת גלבוע, ללא שם 1, 2012, אקריליק על בד, 50/50 ס"מ, מחיר (כולל מע"מ): 700 ש"ח
רקפת גלבוע, יחידה, 2012, מחיר (כולל מע"מ): 350 ש"חרקפת גלבוע, צלום אוויר, 2011, אקריליק על נייר קלף, 50/35 ס"מ, מחיר (כולל מע"מ): 350 ש"חרקפת גלבוע, מזיגה, 2011, אקריליק על עץ, 30/30 ס"מ, מחיר (כולל מע"מ): 350 ש"חרקפת גלבוע, השלמה, 2010, אקריליק על עץ, 31/27 ס"מ, מחיר (כולל מע"מ): 350 ש"חשיקו כץ, ללא כותרת 1, 2017, טכניקה מעורבת, 46/46 ס"מ, לא ממוסגר, מחיר (כולל מע"מ): 1000 ש"ח
שיקו כץ, ללא כותרת 2, 2017, טכניקה מעורבת, 46/46 ס"מ, לא ממוסגר, מחיר (כולל מע"מ): 1000 ש"חשיקו כץ, ללא כותרת 3, 2017, טכניקה מעורבת, 46/46 ס"מ, לא ממוסגר,  מחיר (כולל מע"מ): 1000 ש"חשיקו כץ, ללא כותרת 4, 2016, טכניקה מעורבת, 46/46 ס"מ, לא ממוסגר, מחיר (כולל מע"מ): 1000 ש"חשיקו כץ, ללא כותרת 5, 2016, טכניקה מעורבת, 46/46 ס"מ, לא ממוסגר, מחיר (כולל מע"מ): 1000 ש"חשיקו כץ, ללא כותרת 6, 2016, טכניקה מעורבת, 46/46 ס"מ, לא ממוסגר, מחיר (כולל מע"מ): 1000 ש"ח
שיקו כץ, ללא כותרת 7, 2015, טכניקה מעורבת, 46/46 ס"מ, לא ממוסגר, מחיר (כולל מע"מ): 1000 ש"חשוש גבעון,חרוז מס' 1, 2009, 2/10, תחריט, תצריב צילומי ואקווטינטה, 10X 10ס"מ, מסגרת ויטרינה, 25X25 ס"מ + פספרטו נטול חומצה, מחיר (כולל מע"מ): 380 ש"חשוש גבעון,חרוז מס' 2, 2009, 1/4, תחריט, תצריב צילומי ואקווטינטה, 10X 10ס"מ, מסגרת ויטרינה, 25X25 ס"מ + פספרטו נטול חומצה, מחיר (כולל מע"מ): 380 ש"חשוש גבעון, ברוש גריד,1/1, 2017, תחריט והדפס רשת, 15X 10ס"מ , מסגרת ויטרינה, 30X25 ס"מ + פספרטו נטול חומצה (הצילום ללא הדפס רשת בצבע אוקר), מחיר (כולל מע"מ): 380 ש"חשוש גבעון, ברוש מסולסל,1/1, 2017, תחריט והדפס רשת, 15X 10ס"מ , מסגרת ויטרינה, 30X25 ס"מ + פספרטו נטול חומצה (הצילום ללא הדפס רשת בצבע בבורדו),  מחיר (כולל מע"מ): 380 ש"ח
תמיר להב-רדלמסר, ללא כותרת מתוך הסדרה ״שולחן פלוס״, 2011, צילום, 32/45 ס"מ,  מחיר (כולל מע"מ): 2600 ש"ח

תערוכת מכירה עודף מ - 300 עודף מ - 3000


גלריה 3

בגלריה השיתופית בכברי נפתחת תערוכת מכירה של עשרות אמנים
לרגל 40 שנים לגלריה ולתמיכה באמנים ובגלריה.

קיץ חם - 3
פתיחה בשבת 12/8/2017 בשעה 13.00-16.00
נעילה בשבת 2/9/2017
פתוח :בחמישי 15:30-19:00/ שישי 11:00-14:00 / שבת 11:00-15:00

 

 

מחירי העבודות ינועו בין 350 כולל מע"מ ל- 3.000 כולל מע"מ
התשלום בצ'ק או במזומן (אין אפשרות בכרטיסי אשראי)
קבלה תינתן לכל עבודה נמכרת . 30% לגלריה,70% לאמן.

הפקה: רוניה הררי , עוזרת הפקה דרורה דקל
לברורים: דרורה דקל- 052-8011252, drora@kabri.biz 
רוניה הררי- 052-2515062 roniaharari@gmail.com

מחכים לכם ומקווים שתמצאו עניין בעבודות ובמחירים הידידותיים  

1  2  3