main menu
   
לחץ על תמונה להגדלה
טובה אלדד, ללא כותרת2, 2017, דיו על נייר 23/30.5 ס"מ, מחיר (כולל מע"מ): 1100 ש"חטובה אלדד, ללא כותרת 3, 2017, דיו על נייר 23/30.5 ס"מ, מחיר (כולל מע"מ): 1100 ש"חטל שימיזו, אגם עם ענף פורח, 2017 , דיו על נייר קוזו עבודת יד (בהכנת יזהר נוימן), 100X38 ס"מ, מוכן לתלייה, מחיר (כולל מע"מ) : 950 ש"חטל שימיזו, מעגל זן, 2017, דיו על נייר קוזו עבודת יד, 32X92 ס"מ, מוכנה לתלייה, מחיר (כולל מע"מ): 850 ש"ח
טל שימיזו, קנים ברוח, 2017, דיו על נייר קוזו עבודת יד, 32X92 ס"מ, מוכנה לתלייה מחיר (כולל מע"מ): 850 ש"חיזהר נוימן, ירח מלא, 2017, יציקת סיבי קוזו 38X100 ס"מ (ללא העניפים לתלייה), מוכנה לתלייה, מחיר (כולל מע"מ): 580 ש"חינאי קלנר, מסיכה מספר 3, 2015, יציקת גבס, 40/56 ס"מ (בערך), מחיר (כולל מע"מ): 1000 ש"חינאי קלנר, באוהוס, 2014, יציקת גבס, 42/30 ס"מ, מחיר (כולל מע"מ): 750 ש"חינאי קלנר,דלי ומזרון, 2014, הדפסת דיו, מחיר (כולל מע"מ): 500 ש"ח
יעל בלבן, ריקוד השסתום 1, 2017, אקוורל ורפידוגרף על נייר 53/35 ס"מ, מחיר (כולל מע"מ): 2800 ש"חיעל בלבן, ריקוד השסתום 2, 2017, אקוורל ורפידוגרף על נייר 53/35 ס"מ, מחיר (כולל מע"מ): 2800 ש"חיעל בלבן, fire goddess 2017, אקוורל ורפידוגרף על נייר 53/35 ס"מ, מחיר (כולל מע"מ): 2600 ש"חיעל בלבן, 4ballerinas1bigbird, 2013, רפידוגרף ואקוורל על נייר, ללא מסגרת, מחיר (כולל מע"מ): 2500 ש"חיעל בלבן, מאיה, 2015, רפידוגרף ואקוורל על נייר, ממוסגר, מחיר (כולל מע"מ): 2800 ש"ח
יעל בלבן, ברכת נישואין (לפי קי באש), 2016, אקוורל ורפידוגרף על נייר 50/33 ס"מ, מחיר (כולל מע"מ): 2800 ש"חיעל בלבן, תפילה (לפי רודין), 2015, אקוורל ורפידוגרף על נייר 24/50 ס"מ, ממוסגר, מחיר (כולל מע"מ): 3000 ש"חיעל בלבן, ,תפילה (לפני רודין), 2017, דיו ורפידוגרף על נייר 24/50 ס"מ, ללא מסגרת מחיר (כולל מע"מ): 2800 ש"חיעל בלבן, קפיץ, 2011, תחריט 33/19 ס"מ, ממוסגר מחיר (כולל מע"מ): 800 ש"חיעל בלבן, על רגל אחת, 2011, תחריט 33/19 ס"מ, מחיר (כולל מע"מ): 600 ש"ח
יעל בלבן, על רגל אחת, 2011, תחריט, 33/19 ס"מ, מחיר (כולל מע"מ): 700 ש"חיעל כנעני, ללא כותרת, 2016, דיו על פורמייקה, 40X60 ס"מ צילום: שרית עוזיאל, מחיר (כולל מע"מ): 1100 ש"חיעל כנעני, ציור על גלויה 1, ספרי זהב וגיר שמן 11/15 ס"מ , ממוסגר, מחיר (כולל מע"מ): 450 ש"חיעל כנעני, ציור על גלויה 2, ספרי זהב ודיו 11/15 ס"מ , ממוסגר, מחיר (כולל מע"מ): 450 ש"חיעל כנעני, ציור על גלויה 3, דיו 11/15 ס"מ, ממוסגר מופיע לרוחב, מחיר (כולל מע"מ): 450 ש"ח
יעל כנעני, ציור על עץ 1, צבע שמן וגיר שמן, 15/17 ס"מ, מוכן לתליה, מחיר (כולל מע"מ): 450 ש"חיעל כנעני, ציור על עץ 2, צבע שמן וגיר שמן, 20/19 ס"מ, מוכן לתליה להעמעד,  מחיר (כולל מע"מ): 750 ש"חיעל כנעני, רישום על נייר 1, דיו וצבע אקריל, 20/16 ס"מ, ממוסגר, מחיר (כולל מע"מ): 750 ש"חיעל כנעני, רישום על נייר 2, גרפית וצבע אקריל, 20/14 ס"מ, ממוסגר, מחיר (כולל מע"מ): 750 ש"חיעקב חפץ, בית נטוש 1, 2017, קולג', נייר שרטוט, צבעי מים , דיו , 2017, 67/47 ס"מ, מחיר (כולל מע"מ): 2500 ש"ח
יעקב חפץ, בית נטוש 2, 2017, קולג', נייר שרטוט, צבעי מים , דיו , 2017, 67/47 ס"מ, מחיר (כולל מע"מ): 2500 ש"חנאוה הראל-שושני,ממנטו מורי. 2013_21.5 , 21.5 , 3 ס'מלוחות מעגלים מודפסים צולם בידי האמנית, מחיר (כולל מע"מ): 1800 ש"חנאוה הראל-שושני, דיוקן עצמי ביום רע, 2014_31, 10, 3 ס'מ_רדי מייד, צולם בידי האמנית מחיר (כולל מע"מ):800 ש"חניר ונטורה, טבע דומם, אקרילק על בד, 30/30 ס"מ, מחיר (כולל מע"מ): 1000 ש"חניר ונטורה, השתקפות, עפרון על ניייר, 45/35 ס"מ, ממוסגרת, מחיר (כולל מע"מ): 900 ש"ח
נעם ונטורה, דומם ותפוחים, 2013,שמן על בד 35/45 ס"מ, מחיר (כולל מע"מ): 1400 ש"חנעם ונטורה, תפוחים, 2017,שמן על בד 30/20 ס"מ, מחיר (כולל מע"מ): 400 ש"חנעם ונטורה, דומם ולימונים, 2017,שמן על בד 35/25 ס"מ, מחיר (כולל מע"מ): 650 ש"חנעם ונטורה, פרי, 2013,אקרילק על בד 50/40 ס"מ, מחיר (כולל מע"מ): 1100 ש"חסאהר מיעארי, אתר בניה, פחם ואקריליק על בריסטול, 70/70 ס"מ, מחיר (כולל מע"מ): 700 ש"ח
סאהר מיעארי, הלידה, הדפס (תצריב), מחיר (כולל מע"מ): 600 ש"חסאהר מיעארי, ללא כותרת 1, הדפס (תצריב), 30/25 ס"מ, מחיר (כולל מע"מ): 400 ש"חסאהר מיעארי, ללא כותרת 2, הדפס (תצריב), 30/25 ס"מ, מחיר (כולל מע"מ): 400 ש"חסאהר מיעארי, ללא כותרת 3, הדפס (תצריב), 30/25 ס"מ, מחיר (כולל מע"מ): 400 ש"חסאהר מיעארי, ללא כותרת 4, הדפס (תצריב), 30/25 ס"מ, מחיר (כולל מע"מ): 400 ש"ח
עדי בן-חורין, אמא טרזה, 2016, איר בראש, 50/50 ס"מ, מחיר (כולל מע"מ): 2000 ש"חעדי בן-חורין, וורוניקה הקדושה, 2010, טכניקה מעורבת, 60/40 ס"מ, מחיר (כולל מע"מ): 2000 ש"חעדי בן-חורין, ליטו 1, 2015, הדפס, 40/40 ס"מ, מחיר (כולל מע"מ): 100 ש"חעדי בן-חורין, ליטו 2, 2015, הדפס, 40/40 ס"מ, מחיר (כולל מע"מ): 100 ש"חעדי בן-חורין, ליטו 3, 2015, הדפס, 40/40 ס"מ, מחיר (כולל מע"מ): 100 ש"ח

קיץ חם 3 | 40 שנה לגלריה כברי


גלריה 2

בגלריה השיתופית בכברי נפתחת תערוכת מכירה של עשרות אמנים
לרגל 40 שנים לגלריה ולתמיכה באמנים ובגלריה.

קיץ חם - 3
פתיחה בשבת 12/8/2017 בשעה 13.00-16.00
נעילה בשבת 2/9/2017
פתוח :בחמישי 15:30-19:00/ שישי 11:00-14:00 / שבת 11:00-15:00

 

מחירי העבודות ינועו בין 350 כולל מע"מ ל- 3.000 כולל מע"מ
התשלום בצ'ק או במזומן (אין אפשרות בכרטיסי אשראי)
קבלה תינתן לכל עבודה נמכרת . 30% לגלריה,70% לאמן.

הפקה: רוניה הררי , עוזרת הפקה דרורה דקל
לברורים: דרורה דקל- 052-8011252, drora@kabri.biz 
רוניה הררי- 052-2515062 roniaharari@gmail.com

מחכים לכם ומקווים שתמצאו עניין בעבודות ובמחירים הידידותיים  

1  2  3