main menu

חורף 2013

 

" חורף 2013 ",נוצר כחלק מהחברות בנינו והקשרים העקביים (consistant) שבין מרחבי הפעולה שלנו. אנחנו לא עובדים כארגון.

בתערוכה אסופה כמעט מקרית של "התוצרת האחרונה" של אמני האגף. ההשפעות הקיימות בין העבודות נוצרו באופן כמעט אורגני מהווי חיינו המשותפים. כולנו באופן מסוים עובדים את "הראייה" כאל. לא באופן רעיוני, אלא מתוך השתאות ופליאה על העולם החומרי, האסתטי, והאנושי. איננו מסגלים לעצמינו הגדרות המפרידות תוכן מצורה. התוכן תמיד נמצא בעבודותינו בתוך הצורה, החומר הוא לא מדיום או כלי, הוא תמיד חלק מהנושא.

מה בתערוכה-

עידו מרקוסמציג מונוטייפים תאומים, כאשר אחד הוא רוח רפאים של קודמו. דיאנה פיאטוב מתמקדת בשאלות רוחניות, בגבול שבין המציאות לבין זרות מוחלטת. ליבי קסל מציגה תצלום של פסל המדונה מפולין, פניו של הפסל צבועות באופן גס וילדותי, יחד עם הגוף נוצרת תחושה מפלצתית או היברידית.איריס סינטרה מציגה עבודות חדשות מתוך הסדרה האירופאית שלה מהשנתיים האחרונות, הסדרה החלה מהתבוננות מחדש בסרט שאביה צילם בחופשה באירופה, ולכן ניכרת בסדרה כולה התייחסות לחומר הסרט עצמו (הפילם) ולשינוייו כמו גם לדימויים עצמם. שחר סיון מציג מחקר חדש בדיוקן עצמי, המשלב תצלום וידאו עם רישומים שנעשו במהלך הצילום. שחר משתמש במצלמה כראי אך גם כמתעד, ובכך מכניס את הצופים אל תוך תהליך ההתבוננות והראייה באופן פעיל. בעז נוי מציג עבודות נטולות צבע כמעט בשחור- לבן המזכירות בכוח שלהם את ציורי האקספרסיוניזם המופשט. טליה סיון מציגה פורטרט עפרון של ודים נמירובסקי יחד עם הדפסים מהשנה האחרונה.

מובילות הפרויקט: דרורה דקל וטליה סיון

פתיחה: 5.1.2013  שעה 13:00

נעילה: 16.2.2013 שעה 13:00 יוערך שיח הגלריה.