main menu

נביעה | ينبوع | Well

ינאי קלנר

" נביעה ", תערוכתו החדשה של ינאי קלנר, בנויה סביב שני מוקדים: מכונה בהרכבה עצמית השואבת ופולטת נוזלים במעגל סגור, וציור קיר באורך שבעה מטרים עשוי מלט נוזלי, שנמשח על הקיר בטכניקה המעניקה לו מראה פריך. בין שני המוקדים האלה משרטט האמן דימוי של עולם קְדַם-מודרני שהטכנולוגיה העיקרית שלו היא המיתוס, ושריד מעולם טכנולוגי מודרני שאנו מוזמנים לחוות כמיתוס.

אוצר: אבשלום סולימאן

שיח גלריה: 30.1.2020 שעה 18:00