main menu

עד-חצות | حتى منتصف الليل

דנה בומץ دانا بوماتس דועאא בסיס دعاء بصيص שדא גדיר شذا غدير פאיזה חדאד فايزة حداد סובחייה חסן קייס صبحية حسن قيس סיראג עזאם سراج عزام רזאן שאמי رزان شامي

חצות הינה שעת מעבר. מעבר בין יום אחד למשנהו. רגע דרמטי של סיום והתחלה. זוהי שעת אפס שבה הזדמנות לשינוי. שינוי של יעוד. שעה בה טמונה אפשרות להגשמת חלומות או למטמורפוזה. הכותרת עד-חצות נבחרה עבור תערוכה של אמנות צעירה. תערוכה בה מציגות שבע אמניות מצטיינות את ביכורי יצירתן. האגדה המוכרת על אודות סינדרלה, הנערה הפשוטה, שמחוגי השעון קוצבים את עתידה, מהדהדת ברקע הכותרת.