main menu

מצב נתון

האמנים המציגים:
עדי בן חורין, דרורה דקל, ג'וזיאן ונונו, נעם ונטורה, שאהד זועבי, אמירה זיאן, שלומי חגי, יעל כנעני, סאהר מיעארי, אמיר פולק, מיקי צדיק, ינאי קלנר.

מצב נתון הוא מפגש המאפשר למצוא את המשותף והמקשר ביניהם. יצירת אמנות, בדומה לאגדות ילדים, משתמשת לעיתים בזיכרון הנשלף מן המציאות ומתפתח אל העולם הדימיוני. ""Once Upon a Time היא הנקודה בה הפיקציה והפנטזיה מתחילים. התערוכה היא חיבור בזמן ובחלל עבור אמני הגלריה כ - מצב נתון.

אוצרת: ג'וזיאן ואנונו
פתיחת התערוכה ביום שבת, ה-7.4, בשעה 20:00.