main menu

פעימה

שוש גבעון

ההתמדה, החיפוש, ה"חפירה " בכל דימוי נבחר והנאמנות לדימויים ששורשיהם בתרבות המשפחתית ספוגת הגעגועים לתרבות החמרית מתימן, (גבעון נולדה לאבא אורג ולאם רוקמת שעלו מתימן במרבד הקסמים).יצרו תוצאות מרתקות.יחד עם זאת נוצרו עבודות שמאפשרות איחוד בין עבר להווה. ההתמחות בצילום  בנוסף להדפס מאפשרת לגבעון לדייק בבחירת הדימויים ליצירה.

אוצרת: דרורה דקל 

נעילה : 22.7.2017