main menu

שבת אומנות ותרבות | מטה אשר

ארבעה אתרים של אמנות בגליל: 
כברי, כפר מסריק, חניתה ולוחמי הגטאות.
 
בגלריה השיתופית שלנו מפגש עם ג'וזיאן ונונו וניר הרמט בשעה 12:30