main menu

בת הנחל

שהד זועבי

בתערוכתה החדשה שהד זועבי משרטטת עולם פנימי באמצעות רישומים בטבק, ופסלי זכוכית קטנים המגיבים לרישום כמעין מינסרות אור, פריזמות דרכן עוצמת ההבעה מהדהדת באופן מטאפורי בחלל התערוכה, בשקיפות, כנות ויכולת הבעה עזה ומובהקת.

הרישום של שהד אקספרסיבי  במהותו, מעין דחף קווי המתפתח באופן רפטטיבי, סיזיפי, ואוטומטי. לעתים משתלח, תוקפני, זועק, לעתים רגיש ומסמן את חוסר היכולת לפעולה חזקה. רישום המשלב התבוננות מעמיקה ומבט ביקורתי, דמיון עשיר, ופואטיקה הנוגעת בפוליטי.

אוצרות: דרורה דקל ואתי אברג'ל

נעילה ושיח גלריה: 14.5.2016 שעה 13:00