main menu

צילום ותחריט

היבה נשאשיבי

 

בתערוכה בחרה נשאשיבי להעלות מן השכחה- בית. טכניקת העבודה הפעם זהה לתערוכתה הקודמת שהוצגה בתערוכת בוגרי אני' חיפה.

ההתבוננות מבעד לעדשת המצלמה חושפת זיכרון מחיי משפחה. הבית הנטוש בלב בית הקברות הנוצרי בחיפה, ידע ימים יפים בתקופת השלטון הבריטי בחיפה. בתהליך התיעוד צילמה נשאשיבי את הבית מזוויות שונות, הבליטה את שאריות החיים והשפעת הזמן. התחריטים נוצרו בעקבות הצילומים. הם התפתחו תוך כדי הפשטה וערבוב בין הצילומים, כאילו היו התחריטים בתלת ממד

אוצרת : דרורה דקל

פתיחה: 25.5.2013 שעה 13:00

נעילה: 22.6.2013