main menu

מחוץ למקום

מנאל מחמיד, אורלי סבר, רויטל לסיק, מחמוד קייס, דרורה דקל , יעל כנעני, סאהר מיעארי, ניר דבוראי, ניצן סט, נעם ונטורה, אבי איפרגן, שהד זועבי, שלומי חגי, ג'וזיאן ונונו, ינאי קלנר, עדי בן חורין, דוד בהר, הדס אמסטר

מאפשר לאמנים "השתלטות" זמנית על המרחב הציבורי. ביטוייה החזותיים של השתלטות זו מעלה בפני 18 האמנים המשתתפים אפשרות להתבונן לתוכם ומחוצה להם בסוגיית המקום. מה בין מרחב פתוח למרחב סגור, מה בין בריחה מהמציאות (מחוץ למקום), לבריחה מעצמך, מה בין הפרעה לתנועה, בין הובלת העוברים ושבים בנתיב חדש, אחר.

אוצרת: דרורה דקל 
פתיחה: 14.11.2015 שעה 13:00 ,את  האירוע  תפתח עידית עמיחי תומכת ותיקה של הגלריה