main menu

רוח צפונית

אריה ברקוביץ

בתערוכה זו, מתייחס ברקוביץ, למצבו של הפליט, המהגר, האחר הנמצא באיום מתמיד. 

"כמובן שהכל התחיל

מן השבר

מנסיון התעלמות

וחיה שסוחבת רגל"  

(מתוך "המכסה הירוק", ערן צור)

אוצרת: רז סמירה
נעילה ושיח גלריה: 2.4.2016 שעה: 13:00