main menu

כשהמתים בוכים זה סימן שהם מתחילים להחלים | אתה חושב שאתה יודע משהו שאתה לא

מיטל קובו ו- ג'יימס פרקין

שתי תערוכות היחיד החדשות נוגעות, כל אחת בדרכה, ביציאה מהפְּנים אל החוץ.
 
עבודותיה של מיטל קובו תופסות את הגוף ככלי קיבול שברירי למצבי הצבירה השונים של הנפש.תחת ידיה הופך חלל הגלריה לתיבת תהודה לתוצרי הרגש של הגוף והתודעה.
תערוכתה מסכמת תהליך עבודה בן שנה וחצי וכוללת עבודות וידיאו, פסלי סאונד, אובייקטים, רישומים וטקסטים.
 
ג'יימס פרקין, יליד קורק, אירלנד, מקיים בעבודתו יחס גופני לסביבה המיידית, למושאי הצילום ולצילום כחומר. באמצעות צילום ישיר, חומר ארכיוני, ספרים ועיתונים מטופלים הוא  מצביע על הפוטנציאל הפילוסופי והפרקטי של מחשבת הצילום כדרך של התמודדות עם מציאות מסוכסכת המתנגדת להסבר נרטיבי אחיד.