main menu

מָכָּבְּרִי

משתתפים: נעם ונטורה, אמירה זיאן, שמואל פאר, יעל כנעניאבי איפרגן, אשרף פואח'רי, דרורה דקל, שהד זועבי, בועז לניר, היבה נשאשיבי, סאהר מיעארי, רועי דרסטין.

התערוכה מָכָּבְּרִי,קרויה בשיבוש מילה של המושג מקברי (Macabre). מושג המתייחס למוות, בעתה, מעורר פלצות, אימה, פחד ועוד. המושג  מתייחס לעיתים, גם למצב בלי אפשרי. מצב אנושי לא הגיוני שההומור הוא נקודת מבט אחת שלו, או כלי עזר טיפולי למצבים קיצוניים עם מאפיינים ברי תמותה. סיטואציות מקבריות ניתן למצוא בסיפורי פולקלור ואגדות ילדים, אגדות אורבאניות ויותר מאלו – בסיטואציות היום יומיות של חיי האזרח בישראל. המציאות הישראלית מציבה בפנינו אתגרים העולים על כל דמיון. הגזענות, הבדלי המעמדות, רובדי החברה, -הבירוקרטיה ואי הצדק על גווניו השונים. כל אלו מתאחדים גם בשילוב מקברי כשלעצמו בגלריה השיתופית של קיבוץ כברי...

אוצר: ליאב מזרחי

פתיחה : 30.1.2014 שעה 20:00
נעילה ושיח גלריה: 28.2.2014 שעה 12:00