main menu

מיצב אור

רועי דרסטין

תערוכת מיצב האור של רועי דרסטין, היא התערוכה ההצהרתית הראשונה של הקבוצה השיתופית יהודית-ערבית בגליל. תערוכה זו מאירה את חלל הגלריה וממחישה את תחילת פעילותה, כשדה פעילות חדשה. מדובר בתערוכה מושגית: שמאירה את הגלריה בפסי תאורת ניאון שעוקבים אחר קווי החלל ומעצימים אותו. בעוד הצופים מתבוננים בגלריה כבאקווריום דרך הדלתות והחלונות.