main menu

גן حديقة Garden

בתיה מרגלית ואלון גיל

תערוכה משותפת ראשונה לבתיה מרגלית ואלון גיל, זוג פַּסָּלים העובדים בקרמיקה ובזכוכית ביישוב כליל. התערוכה בנויה במחשבה על גן כעל מודל קונספטואלי קלאסי, מקום בו הדברים מאורגנים בצורה שהיא גם דיאגרמה של 'הכל' - של העולם, האוטוביוגרפיה הפרטית, החיים הזוגיים.

"גן" מזמינה את הצופים לחשוב מחוץ להפרדה המלאכותית בין יצירת אמנות לחפץ נוי ובין מלאכה לאמנות, ולפסוע לתוך עולם רווי ארוטיקה ומוות.  

 פתיחה ומפגש עם האמנים: שבת, 29.9.2018, 13:00 

סטודיו פתוח עם האמנים בג'רה סטודיו (Jara studio) בכליל  : שישי, 5.10, 10:00-13:00

מפגש עם האמנים וסדנת רישום מנדלה להורים ולילדים בגלריה : שבת, 6.10, 12:00

אירוע נעילה :שבת, 27.10, 13:00. 

מיצג משותף לאבניים (אלון גיל), זכוכית (בתיה מרגלית) וסאונד (אילן שלום)