main menu

סל שברים

אתי אברג'יל, דרורה דקל, אשרף פואח'רי, היבה נשאשיבי, יעל כנעני, שלומי חגי, ינאי קלנר, גיא ריחביץ, נעם ונטורה, שהד זועבי, ירון אתר, עדי בו חורין, אבי איפרגן

סל שברים  לקוח מכותרת אחת העבודות של אתי אברג'ל, שיצירתה היא ציר מרכזי בתערוכה ממנו מתחברים שבילים לעבודות של אמני הגלריה. השבילים מתחקים אחר קודים סמויים של מהלכים פואטיים וסימנים ארכיטיפים והם מהדהדים שיח שהנרטיב הוא צילו של הפואטי.  

פתיחה: 20.9.2014 שעה 13:30

סגירה: 25.10.2014