main menu

עדה מוות: חופשה בקייפטאון

פרפומרית ואמנית ספוקן-וורד, עדה היא אישה מבריקה ובעלת תושייה. היא עושה שימוש באמנות השירה המדוברת, אותה רכשה ככלי מחתרתי בימיה ביערות במלחמת העולם, כדי לומר דברים שצריכים להיאמר. הגורל זיכה אותה בשילוב הרה-אסון של חופש דיבור מוחלט והיעדר מוחלט עוד יותר של אחריות כלשהי, למישהו או משהו. שם הבמה שלה – אמ-סי-עדהמוות, ניתן לה כבר אז, בימים בהם זוועות מלחמה נצרפו לכדי מיתולוגיות לאומיות, בשל מזגה המקאברי והאיכות הטוטאלית והבלתי מתפשרת של יצירתה.


הרצאת-מופע של רז וינר בשילוב תצלומים מארכיון הקיבוץ. בנה של חוה וינר (גפן) ונכדם של תמר ועמירם שקולניק (ז״ל), רז הוא יוצר וחוקר תאטרון ומופע המשלב בעבודותיו חומרים ארכיוניים. עדה מוות היא דמות בדיונית אותה יצר ועמה הוא מופיע ושואל שאלות על זהות, היסטוריה, מגדר ואהבה.