main menu

אקו| إِكو | Eco

שלומי חגי

תערוכתו החדשה של שלומי חגי פותחת את תכנית התערוכות של 2019 בגלריה השיתופית. ב-אקו מבצע חגי מהלך רפלקסיבי הנבנה סביב השאלה הקלאסית "כיצד אנו רואים (את המושג) 'טבע' ?" התערוכה מציגה אלה לצד אלה ציורים הדומים לתצלומים ותצלומים הנדמים לציורים, כולם עוסקים בציפורים, בנופים ובמִקְטָעים של טבע מאחז-עיניים. 
 
אוצרת : עדי שלמון 
פתיחה : 12.1.19, 13:00
נעילה והרצאה של האמן : 16.2.19 , 12:00