main menu

ליקוי וזאבי הבשורה | דרורה דקל ו- לנה זידל

שתי תערוכות שנערכות בגלרית קיבוץ בארי בדרום, " ליקוי " לדרורה דקל מנהלת גלריה כברי , ותערוכת " זאבי הבשורה " לאמנית לנה זידל.

בתערוכתה "זאבי הבשורה" מציגה לנה זידל עבודות גדולות מימדים המצוירות בגיר צבעוני על נייר ומתארות להקות של זאבים משוטטים בעיר ירושלים, מתהלכים בה כבני בית וכפולשים כאחד, חולפים באתרים הקדושים, מטפסים על חומות העיר העתיקה, מדלגים על מכוניות וחולפים על פני אתרי בנייה. הזאבים בציוריה של לנה זידל מסמלים את כוח הטבע הפראי, בעלי כוח ריפוי. רק הם יכולים לעורר את העיר מהמועקה והסיאוב שדבק בה, להביאה לידי קתרזיס, טיהור ושחרור.

"ליקוי" הינה עבודה חדשה שתוקרן לראשונה על הקיר.  בעבודה "ליקוי" דרורה דקל מקיפה מהלך של זמן - משעות הערב ועד לאשמורת הבוקר בליל ליקוי ירח. הדימויים נאספו מתוך צילומי לילה בהם עוסקת האמנית בשנים האחרונות, בשילוב חומרים מהאינטרנט ומשירים והגיגים שכתבה. האמנית יוצרת שכבות, רגעים, מצבים מעורערים ומחשבות על הלילה ועל  החיים, ומעלה גם הבלחות של רגעי מציאות. יצירה קצרה, מהורהרת, עם רגעי יופי מושלמים ומתפרקים.

פתיחה: 18.1.2013 שעה 19:30

נעילה: 9.2.2013