main menu

Drawing Attack

יעל בלבן

הצבה תלוית חלל, מורכבת ממכונת רישום קפיצית ורישומים על גבי לוחות מזוניט; הסתערות פנים אל פנים של אגודת קפיצים וקווי רישום סרוגים, משתרגים ומשורשרים ברצף אינסופי של תנועה, שבונה דימוי/גידול, מאגר של פראקטלים. האמנית יעל בלבן מצליחה לברוא מהם עולמות הזויים מלאי השראה, טעונים בשאלות של חיים ובנייה, הרס ומוות, פירוק והרכבה.