main menu

יהלומים ופחם

טובה לוטן ו- רונית שני

שתי האמניות שנולדו באותו עשור ועשו לעצמן קריירה אמנותית ענפה, מפגישות לראשונה בין עבודות קיימות. יחד הן  מתכנסות ומצטמצמות ויוצרות מצע מונוכרומי , סימבולי וסופג. משפיעות זו על זו מתוך השוני שלהן כיוצרות ובונות גשר לשיח שיתופי , אורגני ומהורהר העוסק בחסר, בשאריות  ובנסתר.   שם התערוכה רומז על מפגש בין נוכחויות שונות\דומות וגם הפוכות. מחבר בין אור לחושך ובין מוצר גולמי, יבש ואטום למחצב מלוטש ומבריק. 
 

אוצרת: איילת השחר כהן
נעילה : 10.6.2017 שעה: 13:00