main menu

דיאדמה - διάδημα

אורה ראובן

בתערוכת היחיד בגלריה השיתופית בכברי, מציגה אורה ראובן שתי סדרות של עבודות. שתיהן מתייחסות  לקשר גוף - נפש.

בסדרה הראשונה - כדים מצוירים, בגדלים שונים, מוצבים כקבוצה בחלל.

בסדרה השנייה – צילומים מונוכרומטיים ובשחור/לבן, בגדלים שונים, מודפסים על קרטוני ביצוע.


בכל סדרה מופעי הגוף הם העניין עצמו. בין אם הגופות הם של ספורטאים, או של ילדים. התנועה, המאמץ, פעילות השרירים, יופיו של הגוף האתלטי שדורש תחזוקה כבר בילדות - מחברים בין העבודות.

אוצרת: דרורה דקל

פתיחה: 10.8.2013 שעה 12:00
נעילה: 7.9.2013