main menu

קונטרה-פונקט (طِباق)

אורית טוכמן, יונתן אולמן

העבודות בתערוכה שומרות על מתח עדין, אך אקוטי, בין תשתית קונספטואלית מובהקת לבין נימה אקספרסיבית מזוככת אשר אינה מודחקת אל מחוץ למסגרת העבודה. השליטה החמורה באמצעי הביטוי וההבעה מחד, ושילוב אלמנט הזמן והתנועה מאידך, מייצרים סיטואציה שבה האקספרסיבי חודר אל תוך המושגי, הגופני פולש אל המופשט, האישי נמהל בעקרוני.

אוצרת: דליה דנון 

נעילה ושיח גלריה: 19.11.2016 שעה 13:00