main menu

משמרת לילה

אבישי פלטק

תערוכת היחיד משמרת לילה של אבישי פלטק מסמנת שינוי בתהליך היצירה שלו. הכוח המניע אותו אינו רק חיבור בין מחקר צורני לדיון פילוסופי, אלא החיים עצמם, או ליתר דיוק - כוחם המשתק של החיים והכלים המשמשים אותנו, כחברה וכבודדים, בהתמודדות עם מורכבותם ומלאותם המציפה והמשתקת.

אוצר: רון קונר

שיח גלריה ונעילה: 8.10.2016 שעה 13:00