main menu

נסתר- مخفي- Hidden

אמירה קאסם זיאן ו- קובי סיבוני

נסתר / مخفي, תערוכתם המשותפת של אמירה קאסם זיאן וקובי סיבוני היא נקודת מפגש המתרחשת על אף, ובתוך, המציאות הסדוקה של קיץ 2021. תהליך העבודה על נסתר נבנה סביב מנגנון של הצעה ותגובה, צליל והד, כשהאחד מציע מהלך ביחס לעבודה של חברתו. זיאן מציגה בתערוכה מספר עבודות גדולות של חפצים, חלקי גוף ואתרים שמיקומם וזהותם נותרים עמומים. כתגובה עדינה, סיבוני מציג סדרה של חפצים משוכפלים, פסלים ורישומי קיר שצורתם מוכתבת על ידי הסדוק, החסר, השביר והנעלם.

אוצר: אבשלום סולימן