main menu

אֶנוֹשִׁי

יעל בן שלום, דפנה גזית, ענבל הופמן, דביר כהן קידר, עדי לוי, אבנר לוינסון, גידי סמילנסקי, יעל עמית, טליה רז, רותם ריטוב, יואב שביט, ליאור שור.

"האנושי": הצגה של אמנות הפונה ומפנה אל האדם הייתה תכלית ההתמקדות.

בסביבה בה באופן סימולטני מתגברות תופעות פחות הומניות (רמיסת זכויות אדם, משטרים טוטליטריים במסווה דמוקרטי, תופעת הגלובליזציה והשלכותיה, מאבקים בירוקרטיים אל מול רשויות, תרבות ההתלהמות הבין אישית במדיות החברתיות...), מתקיימות במקביל, מתהוות ומתגבשות, תופעות המנציחות בסיס שורשי אנושי (יוזמות מקומיות וקהילתיות, הדרישה לשוויוניות, חוקים הומניים חדשים, מאבק אזרחי אינם על זכויות בסיס אל מול הרשויות...). 

אוצרים: טליה רז, רותם ריטוב, יואב שביט

נעילה: 22.4.2017