main menu

על בלימה | יעל כנעני

תערוכה שנערכה ב- בית האמנים ע"ש זריצקי תל- אביב.

יעל כנעני מציגה ציור/רישום על בד ועל נייר, סדרות של עבודות בגדלים שונים.

אימפרוביזציות מאתגרות, דימויים מרומזים של פרח, עציץ, לב, מבנה הקשתה ועוד. במנעד צבעים מצומצם. כשהמכחול נע בין תנועות יד החלטיות ותנועות קטועות, מחפשות. כנעני מעמידה בחלל הנייר מבנה יציב ובו בזמן מנסה לחבל בו, לבטל את היותו עובדה. קו החלטי, סגירה, קצה, קווים מצטרפים, קיומם מותנה בקו הראשון שקבע נוכחות, הקווים הנוספים הם אלה שמאפשרים לו להישאר במרחב. "אין לי רצון להגיע למקומות מוגמרים. אני רוצה להשאיר אפשרויות פתוחות, לפעול כאן ועכשיו, לא לשאוף למשהו שלם". 

אוצרת : דרורה דקל
נעילה: 19.1.2013

הערה : למעוניינים להיפגש עם יעל כנעני היא תהיה בתערוכה בימי שישי 28/12/2012 עד 18/1/2013 בשעות 10:00 - 13:00.