main menu

40 שנה לגלריה כברי

אוסף של תערוכות שישתתפו בהן 3 דורות מאמני כברי. ייתלו עבודות של 12 אמנים שנפטרו בעשור האחרון והציגו אצלנו, מיועד להם קיר מרכזי בגלריה. הוזמנו אמנים/מורים ממנור כברי- יורי כץ, עידו מרכוס, רועי דרסטין, וטל אפשטיין. תשתתף קבוצת אמנים מרכזיים שהציגו בכברי במהלך ה-40 שנים.

אוצרת: דרורה דקל
עוזר הפקה: יובל בלוך
נעילה: 11/11/2017