main menu

שלושה דורות

יחיאל שמי, יעקב דורצ'ין, אלינה רום כהן

 

התערוכה היא אחת מתוך מבחר תערוכות 
לציון עשור למותו של יחיאל שמי. 

בגלריה השיתופית, נפגשים שלושה דורות של פסלי ברזל.
בתערוכה ייבחן המחבר, השונה, הדומה והייחודי ביצירת השלושה.

שמי- מציג פסל ברזל משנת 1964, הפסל נוצר משברי אוניות טבועות 
ליצירת מבנה צמחי ואורגני. פסל ברזל מפסליו האחרונים,2001,קבוצת רישומים משנות ה- 60, וקולאז'. 

יעקב דורצ'ין- מציג שלושה פסלי פח חדשים בשם- מלאכים ופסל פח- "מפרשית", רישומים וקולאז'. 

רום כהן- תציג את הפסל "לוויתן" באורך 4 מ' שיצרה לתערוכה, רישומי הכנה ואת הפסל "עיר דייגים".