main menu

תמרה ריקמן

תמרה ריקמן

שתי סדרות
הר-מירון - גבי ודינה הממונים על שמורת הטבע שוכנים בפיסגת הר מירון.
לגבי יש סוסה עליה רוכב בשבילי ההר .התארחתי בביתם באביב 89' ערב - לילה - ויום.
כשחזרתי לת"א ציירתי סקיצות ולאחר חודשים רבים בהם ציירתי מים - ים - וגשם חזרתי
לצייר את הר מירון – פוליסיד, גירים צבעוניים, לכה ועיפרון הפכו במשך הזמן לשיטה -
צבעים יבשים ו"רטובים" - משטחים אטומים ומבריקים מהווים רקע לרשום העיפרון
שהוא הנושא בסדרת הר - מירון.
שקיעה - הניר הכבד בעל המשטח המחוספס גרם לתגובה מיוחדת - הצבעים הפסטליים נספגו ונטמעו
בתוך ציפוי הפוליסיד. הלכה כמעט ואיננה ניכרת, חבויה בין שככות הצבע הדקות. בעיקר
חשוב העיפרון שרשם רישומים בניר הלח.
הצורה העיקרית החוזרת בעקשנות בסידרה זו היא הספירלה – השמש. במרכז הדף דמות
עם כלב החולפת בחוף, בשקיעה המשתנה.

מאי 1990 תמרה ריקמן