main menu

שש שנים לסדנה בכברי - תחריטים

יגאל עוזרי, יאן ראוכוורגר, יובל שאול, יחיאל שמי, לאה ניקל, ליאו ריי, מארק טוצ'לקין, נעמי סמילנסקי, עפר ללוש, ערן שקין

הסדנה לתחריט בכברי ע"ש אורי רייזמן הוקמה בשנת 1993, והפכה במרוצת הימים למקום שבו הושב לתחריט מקומו וחשיבותו בקהיליית האומנות בארץ. התחריט יחד עם היותו טכניקה קלאסית ומסורתית הוא גם חומר ואמצעי לגירויים חדשים, למיזוג בין שפות חומריות וליחסי גומלין בין מרכיבים מהותיים בעשייה אמנותית כמו, נפח, חלל, תנועה, נושא ועוד. במהלך שש שנות פעילותה חלפו ויצרו בה עשרות אמנים: ציירים ופסלים, קבוצות סטודנטים ותלמידים ומגוון רחב של אנשים שמפנים לעצמם מספר ימים של "כיף ומאבק" ובאים להתחכך ולהתנסות בתחריט. מבחר מעבודות הסדנה הוצגו בכ 20- תערוכות בגלריות ומוזיאונים בישראל ובעולם. במלאת 6 שנים לסדנה אפשר לציין בסיפוק שהחלום הפך למציאות של עשייה, הפצה, רכישה והחזרת ההדפס המקורי למקומו מן העבר הרחוק והקרוב. עדות לכך היא התערוכה שבה מבחר מעבודותיהם של אמנים שפעלו בתשנ"ט והפיקו מספר סדרות של תחריטים.