main menu

ציור

שמעון אבני

נולד בפאריז, צרפת
הופרד מהוריו בעת הכיבוש הנאצי
עלה לישראל לקיבוץ רעים
למד אמנות בין מוריו: זריצקי, קיוה, סטימצקי ושטרייכמן
השתלם באמנות בפריז ב: 1961 ו- 1962
מורה בבצלאל
מלמד בביה"ס לאמנות
מנהל מכון לאמנות ברחובות
חכר בקבוצת 'רדיוס'
מקבל מילגת שהייה בפריז ממשרד החינוך והתרבות בשנים: 1932, 1942, 1948, 1956, 1957, 1958, 1970, 1975, 1976, 1980, 1985