main menu

שיר שבדרון

שיר שבדרון

.. בשמן על בד או אקוורל מצייר שיר שבדרון טבע דומם של כד או קערות חרס המונחים במרכז
שלחן כשעליו, או מאחוריו מפות עם הדפסי פרחים.
הפרחים מצוירים בצבעים עזים שחריפותם מוגדרת בניגודים צבעוניים. הם מתפרשים על כל משטח
הציור ומתחרים, ולעיתים בולעים כמעט כליל את הכד והשלחן .ההפרדה בין נושא לרקע כמעט
נעלמת ובמקומה נישזר ריתמוס אורנומנטלי כמו שדה פרחים.

אוגוסט 91 אירית - סגולי