main menu

שיח גלריה בתערוכת
טלי נבון

מוזמנים להגיע לכברי בשבת 26/3/11 בשעה 13:30.

ניפגש בגלריה לשיחה עם האמנית.
במפגש יוקרנו גם עבודות וידאו נוספות שהוצגו בתערוכות קודמות.