main menu

ים - יבשה

רון עמיר - אעמר דרבאס

רוו עמיר יעאמר דרבאס מצלמים מקום. מקום מפגש.
רון עמיר עוקב אחרי הקמת החומה שבנו תושבי קסריה בינם לבין הישוב
הערבי ג'אסר אל-זרקא ומצלם משפחות מג'אסר בחוף הים.
עאמר דראבס מצלם תחנת דלק בה עבד בירושלים.
מצלמתו עוקבת אחרי ההתרחשויות ה"בנאליות" שמתקיימות במקום בו
נפגשים לזמן קצר יהודים וערבים לתדלוק.
הצילומים בתערוכה נראים במבט ראשון תמימים ומתעדים מקום באופן
אינטימי, אסתטי ומצולם "טוב".
במבט שאינו תמים נבחין בקונפליקטים מקומיים, במצב טעון שמתקיים
כשיגרה בחברה הישראלית.
קירות הגלריה הלבנים חושפים מצבים גבוליים, שתי נקודות מבט,
מיקרוקוסמוס של המרחב הקיומי שלנו.

דרורה דקל (קטעים מטקסט התערוכה)