main menu

קרטוגרפיה

רוני שניאור ויעל רוכמן

קרטוגרף

המתח בין הולכת אצבע על גבי מפה פרושה לבין הליכה בתוך הנוף הממשי דומה למתח המתקיים בתערוכה.
שתי האמניות עסוקות בפואטיקה של האמצעים האומנותיים; המחווה הציורית שהופכת לעצם בציור, הטכניקה הפיסולית שהופכת למטאפורה. תזזיתיות מתמדת מתקיימת בין העיסוק באמצעים האמנותיים לבין יצירת דימוי חדש.
מנעד שנע בין הממשי למטפורי.