main menu

תערוכה קבוצתית ראשונה

רועי דרסטין, אשרף פואח'רי, שמואל פאר, נועה רז מלמד, נג'ואן זועבי, יעל אלבוים, מרגו גראן, אמירה זיאן, דרורה דקל, יעל כנעני, תמי שוער, סאהר מיעארי, נעם ונטורה

תערוכה קבוצתית (שם זמני) |  דיוקן עצמי ועבודות חדשות

 

פתיחה  10/3/12 | נעילה  14/4/12

 

בתאריך היסטורי, 10/3/12, גלריה שיתופית בת 13 אמנים.

בחרו לתלות דיוקנאות עצמיים ולחשוף עבודה חדשה. מתוך רצון להכיר זה את זה, ולהבין בעזרת הפעולה האמנותית את ההחלטה לפעול יחד ולקדם את הרעיון השיתופי. הבחירה להצטרף לשיתופי פעולה על רקע הקפיטליזם המשתולל, והרצון לחזור לאמנות בעלת היבט חברתי הפכה בשנים האחרונות לתופעה. אמנים מחפשים דרך לפעול בעצמאות, עזרה הדדית, הקשבה, וקיום של מקום שלא למטרות רווח.

אנחנו התפרצנו לדלת פתוחה, המצאת הגלריות השיתופיות אינה חדשה רק לשנות ה- 2000, היא התעוררה כבר שנים רבות קודם לכן. כאלטרנטיבה מתבקשת לעולם הגלריות המסחריות וריבוי האמנים.

אנחנו רוצים לנסות לפעול יחד ערבים ויהודים מהגליל, כדי לעשות אמנות ולא לשכוח את השאלות המייחדות את אזורנו על מורכבותו הדמוגרפית והביטחונית, ואת מיקום הגלריה במרכז  הקהילה של הקיבוץ המשתנה - קיבוץ כברי.