main menu

עבודות

צבי טולקובסקי

 

1934 נולד בישראל-   

1956-59 למד באקדמיה לאמנות  בצלאל

1959-61 למד בפריז

1966-67 עבד בניו-יורק

1969 קיבל פרס ירושלים

מלמד באקדמיה  לאמנות ולעיצוב  בצלאל

בשנים  1985-88 המחלקה לאמנות באקדמיה בצלאל

מ-1962 מציג בתערוכות יחיד וקבוצתיות בגלריות ומוזיאונים בארץ ובחו"ל.