main menu

ציורי ערב

פיני צינוביץ'

"הנושא הוא חלק מרכזי בציור של צינוביץ, והוא מתנסח ככותרת ספציפית בתחילת הציור,
ולפעמים גם בסופו. הכותרות שמצמיד צינוביץ לעבודותו ספרותיות מאד, חלקן ממש פואטיות
בצירוף המיוחד של המלים והדימוים ובחיבור הפתוח שלהן לדימוי הציורי, בהרבה ציורים הוא
יוצר מגע או חיכוך בין שתי צורות גולמיות, המתקרבות אחת אל השנייה. למרות שהמופשט הלירי,
כאמור, הרבה מאחוריו, יש בציור של צינוביץ לא מעט פואטיקה לירית, שמבעד לדיכאון שואפת
ליופי מסויג לשלמות של גולמיות. ( טלי טמיר, כל-העיר 19.5.89)
"נדמה שאני נמצא שוב בתקופה קצרה של ערב (התקופה הארוכה הייתה בשנות ה ( 70-. בשעות
הערב הופכים הצבעים לאפורים ובהמשך לשחורים. העדפתי בסטודיו המואר לתאר את הערב
בצבעים. מקובל שאמנים מתארים הרגשתם והתיחסותם להווה, אולי יש באווירה שבציורים משהו
מהורהר, לא שלם, פחד מסוים.
פ.צינוביץ, צובא, 8.89