main menu

ספיד ארט קבוצות | מוזיאון חיפה

מרתון של קבוצות אמנים וגלריות שיתופיות בהנחיית רותי דירקטור

בהשתתפות: אינדי | אלפרד | אלת המסטיק | בנימין | גלריה שיתופית יהודית/ערבית בכברי | האגף