main menu

סוויסאייר

אילה ניצב

התערוכה "סוויסאייר" מעמידה במרכזה את המבט, המבט המכונן את המציאות ואת תודעת המתבונן, מבט שאוצר בחובו פוטנציאל לפעולה שתתממש, או לא, בדומה לזינוק שמזמין החישוק הניצב בתערוכה, שהוא גם פריזמה.