main menu

נעמה אורי

נעמה אורי

1960 נולדה בניר בנים
בוגרת המכון לאמנות באורנים, חיה בטבעון
מ - 1984 - מלמדת אמנות בתיכון ומבוגרים
1985 מלגה מקרן שרת

תערוכות יחיד
1986 קפה תרבות, טבעון
1988 המכון לאמנות, אורנים
1990 גלריה, כברי

תערוכות קבוצתיות
1987 בוגרי אורנים בבית אורי ורמי, אשדות יעקב
         תערוכת הדפס בגלרית הקיבוץ, יפו
         כפר יאסיף
         גלריה לאמנות חדשה, טבעון
1988 בית אורי ורמי, אשדות יעקב
         תחריטים, בית אבא חושי, חיפה
         בוגרי אורנים, אגודת הציירים והפסלים, ת"א


אסמבלז'
מתוך אגדת אמור ופסיכה / אפוליאוס:
"וכך השאירה (אפרודיטה) אותה (את פסיכה) עם ערמת הגרגרים המעורבבים והיא עצמה הלכה לאיזו
סעודת חתונה. ואילו פסיכה, אף לא שלחה ידה בעבודה הקשה הזו, שאולי אינה כלל לפי כוחו של אדם
לעשותה, אלא התבוננה נכחה בשתיקה, המומה ממה שקרה לה.
או אז, נמלה קטנה אחת שראתה עד מה קשה המשימה שהוטלה על הנערה, ריחמה על זו חלקה יצועה
עם אל אדיר, ובהיותה מזועזעת כולה מאכזריותה של חמותה, ניגשה היא עצמה לעבודת הברור ואף
קראה לכל בני עמה, עם הנמלים המתגורר בסמוך, לעזור לה בכך... וכך הגיעו גלים גלים של עם הנמלים האדיר, וכל הנמלים יחדיו ניגשו לברור הערמה, וכל אחת שמה את הגרגרים לפי סוגיהם, ומשחלקו את
הגרגרים כולם נעלמו כלא היו... "
האיסוף, המיון והארגון הם נקודת המוצא ומכאן מתמלאות הקופסאות במצב של "רגע לפני", הכל
מוכן והרשות נתונה, כמו יסוד קיים לטכס העומד להתרחש. תפאורה למחזה שלא קיים.
אפרזל 90
נעמה אורי