main menu

תומכות דואות

נלי אגסי, הילה בן ארי

תומכות דואות הוא שם המיצב שמפגיש את עבודתו המשותפת של נלי אגסי והילה בו ארי למפגש זהיר, מדוייק ומורכב. מפגש ביו גוף לגוף.
תומכות דואות הוא השם שניתן לאלמנט אדריכלי דמוי כנפיים ששינה את פני האדריכלות הגותית בכך ששבר את המסה של קירות הכנסיה ואיפשר את צמיחתם כלפי מעלה, עד כדי תחושת ריחוף.
עבודותיהן של אגסי ובן ארי מגרות את התת-מודע הקולקטיבי לזיכרון של יחסי קורבן ומקרבן, תחושה שמתעצמת אל מול מלכודת אדומה גדולת מימדים כשמנגנון הלכידה שלה נשען על בלימה. מנגנון שאולי נעתק מתחת לחצאית התכולה של "האישה הגדולה" ועבר לקיר שממול.
המיצב "תומכות דואות" מרים לגבהים אנושיים, דיבור שקט, ביו צופים לנצפים על יופי מפתה, כאב ועונג.


דרורה דקל
קטעים מהטקסט