main menu

עבודות עור

ניסים טל-אור

 

נולד בבולגריה  1940 עלה ארצה ב 1948- ומשפחתו השתקעה בגבעת-עלייה.
בוגר סמינר הקיבוצים וה'מכון לאמנות' , אורנים. חבר ארגון הציירים והפסלים של ברית התנועה הקיבוצית.
למד משחק ב"סדנת הגליל המערבי" וביים הצגות ילדים במשק.
תערוכות:
מכון לאמנות - "אורנים" 1980
"בית שורק" - ירושלים 1980
גלריה כברי 1981
מוזיאון נהריה 1981
עברון 1981
צוותא נהריה 1982

תערוכה נודדת בשמונה ערים בגרמניה המערבית 1985-6


"לכל עור ועור תכונות משלו, סימני היכר אופיינייים וטקסטורה המאפיינת אותו.
אין שני עורות דומים ואפילו הם מאותו גזע, כשם שאין "טביעת אצבעות" זהה של שני בני-אדם.
העור הינו חומר אורגני, אחד החומרים העתיקים שבשימוש האדם. על-ידי תהליך הבירוס (עיבוד העור) הופךהעור לחומר גמיש, יציב ובעל אורך חיים בן מאות ואלפי שנים. במצרים, למשל, נתגלו בחפירות, פריטי עור בני 3.300 שנת, ובמדבר יהודה נתגלו המגילות-הגנוזות ופריטי עור אחרים, בני למעלה מ 1500שנה.
הקשר שלי עם העור נובע מתוך עניין עמוק להכיר את האפשרויות הגלומות בחומר זה, כיצד הוא לובש צורה ופושט צורה. תכונתו של העור לספוג לחות, הינה התכונה הבסיסית בעבודה שלי, והאפשרות להרטיב את העור ולייבשו מספר פעמים, מאפשרת לי לעצב את הצורה - את הפסל.
העבודות מורכבות מגווני החום בעלי איכות ומירקם שונים. על-ידי עיבוד פני-השטח, שהוא חלק ומחוספס חליפות, תוך שינויים בגובה הבליטות ובעזרת אותם הרכבי גוונים מדוללים היוצרים את ההצללות ואת מעברי הגוון העדינים, נוצר משחק של אור וצל המדגיש את החומר כמטרה בפני עצמה."