main menu

ניסים זמיר - עבודות

ניסים זמיר

 

נסים נולד בטוניס ב 1936- ועלה ארצה במסגרת עליית-הנוער ב- 1950.
למד ציור בקורסים שונים שאירגן הקיבוץ בזמנו, בנען, בהדרכת זריצקי. מאוחר יותר למד במכון אבני עם שטרייכמן ומוקדי.
ב 1960- למד בערבים בסטודיו של הצייר מאירוביץ בחיפה. מיד לאחר מכן נסע לפריז לכמה חודשים לראות את האורגינלים של גדולי האמנים שם.

"האמנות אצלי – זה רגש.
כשאני יוצא לנוף, מביט בו ומתרשם, אני רוצה להעבירו אל הבד. לא כהעתקה, אלא כתמצית ההתרשמות האישית, הרגשית שלי. ובנוף אני כולל כמובן גם נוף אנושי. עם גווני הצבעים השונים אני מנסה להעביר על הבד את הניואנסים, שאני רואה וחש בנוף: את הניגודים וההרמוניה; את המעברים החדים ואת הרון.
אני אוהב למרוח וללוש את צבעי השמן על הבד, וכד לעצב את התמונה. נולדתי בארץ ים-תיכונית, בשכונה עתיקת יומין שסימטאותיה צרות ובתיה עוטים צבעים פסטליים, ומילדות ספגתי את היופי המיוחד הזה. אולי מכאן אהבתי לאמנות מסוג זה."