main menu

משיכת חבל

אורלי סבר, נעה מלמד, אלונה רודה, עידן ארז, יעל אלבוים, יורי כץ, יאיר פרץ, אביטל כנעני, עפרי כנעני, טובי הורדי, רוני שניאור, ניסים טל אור, צחי בוחבוט

לרגל אירועי - שלושים השנה לפעילותה של הגלריה בכברי, בחרנו לאצור תערוכת מפגש.

מורים / אומנים מתיכון מנור - כברי לאומנות ומדעים נפגשים עם תלמידיהם שפעילים כיום בסצנת האומנות הצעירה.