main menu

מגילות

משה קופפרמן

 

נולד בשנת 1926 ביארוסלב שבפולין. בתקופת מלחמת העולם השניה היה בבריה"מ.

עלה לישראל ב 1948 . ממייסדי קיבוץ לוחמי הגיטאות, שבו הוא חבר וחי עם משפחתו עד היום.

בשנות ה 50- השתתף בקורסים קצרים לציור, שהתקיימו בקיבוץ נען בהדרכתם של יוסף

זריצקי ז"ל, ויבד"ל אביגדור ססימצקי.

ציורו התגבש בעיקר בתהליך ארוך של עבודה ולימוד עצמי.

מתחילת שנות ה 60- מציג בתערוכות רבות בישראל ומחוצה לה.

ציוריו נמצאים באוספים פרסיים ומוזיאוניים בארץ ובחו"ל.